Szanowni Państwo

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie na działania dla społeczności lokalnych Dolnego Śląska w ramach programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Daty tegorocznego naboru - od 6 czerwca (poniedziałek) do 21 czerwca (wtorek) 2022 roku.

Kwota mikrodotacji / środków na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć wynosi maksymalnie 10 000,00 zł i minimalnie – 8000,00 zł..

W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i 15 grup nieformalnych lub/i samopomocowych z Dolnego Śląska.

Kwota alokacji wynosi 450 000,00 zł.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie - poprzez generator na stronie: generator.maleinicjatywy.pl .

UWAGA! W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 180 (liczy się kolejność składnych wniosków - do wyczerpania limitów w każdej ze ścieżek), w tym: 90 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 90 dla grup nieformalnych i samopomocowych.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.maleinicjatywy.pl - 14 lipca 2022 roku (czwartek).

Zwycięskie projekty będą realizowane od 01 sierpnia do 30 listopada 2022 roku (przez minimum miesiąc, a maksymalnie cztery miesiące).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.maleinicjatywy.pl

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych dla i przez mieszkanki i mieszkańców na terenie Dolnego Śląska.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Operacyjnego NOWEFIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Liczba złożonych wniosków:
  • 76/90 (młode organizacje pozarządowe)
  • 81/90 (grupy nieformalne/samopomocowe)


Załóż konto

FIO_DMG_operatorzy_generator_male_inicjatywy_2019