Szanowni Państwo

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie na działania dla społeczności lokalnych Dolnego Śląska w ramach programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Daty tegorocznego naboru - od 1 czerwca (czwartek) do 15 czerwca (czwartek) 2023 roku.

Kwota mikrodotacji / środków na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć wynosi maksymalnie 10 000,00 zł i minimalnie – 8000,00 zł.

W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i 15 grup nieformalnych lub/i samopomocowych z Dolnego Śląska.

Kwota alokacji wynosi 450 000,00 zł.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie - poprzez generator, który znajduje się na stronie: www.generator.maleinicjatywy.pl

UWAGA! W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 180 (liczy się kolejność składnych wniosków - do wyczerpania limitów w każdej ze ścieżek), w tym: 90 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 90 dla grup nieformalnych i samopomocowych.

  • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.maleinicjatywy.pl - 19 lipca 2023 roku (środa).
  • Zwycięskie projekty będą realizowane od 1 sierpnia do 19 listopada 2023 roku (przez minimum miesiąc, a maksymalnie do trzy i pół miesiąca).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.maleinicjatywy.pl

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych dla i przez mieszkanki i mieszkańców Dolnego Śląska.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Operacyjnego #NOWEFIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Liczba złożonych wniosków:
  • 070/90 (młode organizacje pozarządowe)
  • 090/90 (grupy nieformalne/samopomocowe)


Załóż konto

FIO_DMG_operatorzy_generator_male_inicjatywy_2019