Szanowni Państwo

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Nabór trwa od 1 do 15 września 2021 roku.

Kwota mikrodotacji / środków na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć wynosi maksymalnie 10 000,00 zł i minimalnie – 7000,00 zł.

W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i 15 grup nieformalnych lub/i samopomocowych z Dolnego Śląska.

Kwota alokacji wynosi 450 000,00 zł.

UWAGA! W związku z sytuacją epidemii koronawirusa, wszystkie działania w ramach Małych Inicjatyw muszą być zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rządu RP.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie - poprzez generator.

UWAGA! W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 180 (liczy się kolejność składnych wniosków - do wyczerpania limitów w każdej ze ścieżek), w tym: 90 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 90 dla grup nieformalnych i samopomocowych.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 10 października do 10 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.maleinicjatywy.pl

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkanki i mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Operacyjnego NOWEFIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Liczba złożonych wniosków:
  • 89/90 (młode organizacje pozarządowe)
  • 90/90 (grupy nieformalne/samopomocowe)


Załóż konto

FIO_DMG_operatorzy_generator_male_inicjatywy_2019